Met deze Dienstenbon kunnen mantelzorgers tegen een gereduceerd tarief zorg uit handen geven, ,,waardoor zij tijd voor zichzelf krijgen en daardoor kunnen ontspannen’’. Het gaat daarbij volgens de gemeente bijvoorbeeld om dagopvang, respijtzorg, hulp in het huishouden of trainingen en cursussen via het Steunpunt Mantelzorg Scherpenzeel. De bedoeling hiervan is overbelasting bij mantelzorgers te...