In Scherpenzeel gaat het op 1 april van dit jaar in totaal om 908 mensen. Er werden in 2018 133 huisbezoeken afgelegd, in 2019 57 en vorig jaar 35. Een verklaring voor de afname van de bezoeken is dat sommige 75-plussers aangeven dat ze niet op een jaarlijks bezoek zitten te wachten. Een andere reden is dat de gemeente sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...