Daarin wordt door alle acht regiogemeenten, waaronder Scherpenzeel, op hun eigen manier een bijdrage toegezegd aan de opwek van duurzame energie. Of de gemeenten hun toezeggingen in de komende jaren ook kunnen waarmaken is echter nog lang niet duidelijk, zo bleek afgelopen week bij de eerste bespreking van de RES 1.0 in de Scherpenzeelse Opinieronde.