Via onder meer de jongerenwerker, inwoners, boa’s en wijkagenten komen bij de gemeente regelmatig meldingen binnen over afval, vernielingen en (hang)jongeren met drankgebruik.