Met het nieuwe beleid wordt ingezet op een brede en vernieuwde aanpak voor muziekonderwijs door een muziekakkoord dat aansluit op de behoefte van de scholen, verenigingen en de Scherpenzeelse jeugd. De ontwikkeling van het kind staat volgens de gemeente centraal. In het akkoord kunnen plannen staan als de inzet van een vakleerkracht op scholen of de aanschaf van materialen en instrumenten.