Het college voelt zich door de onterecht weggezet als armlastige gemeente die zowel financieel als bestuurlijk gezien amper het hoofd boven water kan houden. ,,Dat is gewoon niet waar’’, zegt Van Ekeren. ,,We hebben onze kadernota, die door de provincie is betiteld als onvoldoende voor vertrouwen in een duurzame financiële toekomst, laten doorrekenen door dr. Jan Verhagen, econometris...