GRIJS AFVAL De gemeente Scherpenzeel heeft in januari 2019 diftar ingevoerd. Met de invoering van dit nieuwe inzamelsysteem zijn er ook nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld: een vast tarief en een variabel tarief voor het inleveren van grijs restafval. De cijfers over het eerste jaar lieten echter een tekort zien op het 'kostendekkend uitgangspunt' van de afv...