Gedeputeerde Staten (GS) werken aan een plan voor het ‘open overleg’ met de samenleving, dat de start vormt van de herindelingsprocedure voor Scherpenzeel. Dit plan is nog niet gereed. Het Barneveldse college geeft er in zijn memo wel een inkijk in het conceptplan, dat het begin deze week met GS heeft besproken. B. en w. schrijven: ,,Het onderwerp ‘participatie’ zal niet ingericht worden op het...