Tot voor kort werden de belastingtaken in Scherpenzeel gezamenlijk uitgevoerd met de gemeente Woudenberg. Eind 2018 besloten de gemeenteraden van beide plaatsen om de uitvoering van deze taken vanaf 1 januari 2020 onder te brengen bij de gemeente Veenendaal. Bij de voorbereidingen voor de overdracht kwamen in de administratie echter zoveel achterstanden en onjuistheden aan het licht dat d...