De gemeente had eerder al bezwaar bij minister Ollongren aangetekend tegen dit besluit. Die had dit eind oktober al afgewezen. Tegelijk had Scherpenzeel een bezwaarprocedure lopen bij de Commissie voor de Rechtsbescherming. Die heeft nu geconcludeerd dat het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om een herindelingstraject voor Scherpenzeel te starten, genomen in juli, niet voor bezwaar open staa...