De stemming moet tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen in maart plaatsvinden. Alleen de fracties van de ChristenUnie en PRO Scherpenzeel spraken zich uit tegen het houden van een nieuwe peiling. Zij zien geen meerwaarde in een dergelijke peiling en willen niet dat de vraag of Scherpenzeel moet gaan fuseren met Barneveld opnieuw ter discussie wordt gesteld. Dit zou naar hun mening onnodig pol...