In het document waarin GS ingaan op deze zienswijzen, geven zij aan dit logisch te vinden, gezien het karakter en de kenmerken van de huidige en nieuwe gemeente Barneveld. ,,Een naam als De Gelderse Vallei kan, als streeknaam, ook verwarring veroorzaken en het is onbekend in hoeverre hier bij andere gemeenten in het gebied overeenstemming over te vinden is.” De Scherpenzeelse politiek, in meerd...