Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben haar vorige maand rechtstreeks op de hoogte gebracht van hun besluit om Scherpenzeel en Barneveld samen te voegen. Volgens GS is de gemeente Scherpenzeel op termijn niet in staat haar wettelijke taken zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren. Dat de inwoners van de Scherpenzeel dit besluit in meerderheid niet zien zitten, bleek afgelopen maart in ee...