PVV-er Diepeveen ergert zich eraan dat GS kennelijk al een tijdje bezig is om uit naam van ‘de provincie’ te lobbyen voor een fusie waarover Provinciale Staten (PS) nog niet eens een oordeel heeft uitgesproken.