Scherpenzeel stelde deze begroting op als vervolg op de dit voorjaar vastgestelde Kadernota. Daar bij zijn volgens de wethouder dezelfde conservatieve financiële principes gehanteerd die tot nu toe golden. ,,We houden, op basis van de ervaringen van afgelopen jaren, rekening met blijvend hogere kosten in het sociaal domein’’, aldus Van Ekeren. ,,Voorlopig blijft, het Rijk onze grootst...