KORT BEZOEK Volgens Van de Langemheen is de corona-uitbraak beperkt gebleven tot één afdeling. ,,Gelukkig wel, want als de besmetting verspreid zou zijn door het hele huis was de situatie nog lastiger. Nu waren wij in staat om de betreffende afdeling meteen af te sluiten voor bezoek. Dat blijft in principe zo tot de eerste week van januari. Alleen met de kerstdagen hebben we ee...