Zij stelt vast dat de landelijke overheid bij de invoering van de decentralisatie een valse start heeft gemaakt door tegelijkertijd te bezuinigen. Verder heeft het rijk zich eerder te veel dan te weinig met het beleid bemoeid. ,,De landelijke overheid heeft vijf jaar geleden taken op het gebied van zorg overgeheveld naar gemeenten en heeft tegelijkertijd bezuinigd. Dat laatste kan nooit’’, zegt...