Afbeelding
Anthony Fairley

Weinig Scherpenzelers op kieslijst

20 maart 2019 om 12:39 lokaal

SCHERPENZEEL Woensdag mag Nederland weer naar de stembus voor het kiezen van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Waterschappen. Op de kieslijsten, die bij alle stemgerechtigden in de brievenbus zijn gevallen, blijkt het flink zoeken naar kandidaten uit Scherpenzeel. Veel zijn het er niet.

Voor Provinciale Staten zijn slechts twee kandidaten afkomstig uit Scherpenzeel: Annet van Riel (plaats 9 van GroenLinks) en Gerard van Deelen (plaats 17 van de SGP). Voor het bestuur van het waterschap hebben zich vijf mensen op de kieslijst laten plaatsen, onder wie oud VVD-voorman Gerrit Dijkstra.

DONKER LEVEN ] Bij de Provinciale Staten lijkt Annet van Riel de grootste kans te hebben om een zetel te veroveren. GroenLinks staat in de peilingen voor de Gelderse Staten op zeven zetels. Als de partij, in dit geval na de verkiezingen, deel gaat uitmaken van de coalitie, vinden er wellicht nog wat verschuivingen plaats van mensen naar Gedeputeerde Staten en is Van Riel op plaats 9 dicht bij het zitting kunnen nemen in het provinciebestuur.

,,Het is heel spannend'', reageert Van Riel, die ook lokaal actief is voor PRO Scherpenzeel. ,,Politieke betrokkenheid is mij met de paplepel ingegoten. Vroeger aan tafel werd er al veel gediscussieerd en werden wij uitgedaagd onze eigen mening te vormen'', motiveert deze 42-jarige moeder van een puberdochter, die werkt als begeleidster in de GGZ, haar keuze om op de provinciale kieslijst te gaan staan. ,,Als Statenlid wil ik graag opkomen voor de belangen van de inwoners van Gelderland. Ik weet van binnen uit hoe donker het leven soms kan zijn en hoe het is om aan de zijlijn van de maatschappij te staan. Om niet mee te kunnen doen met de rest, terwijl je toch zo graag wilt. Juist voor die mensen, mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, wil ik mij graag inzetten. Zodat er een sociale en inclusieve samenleving ontstaat, met oog voor de diversiteit in onze provincie. Ook wil ik mij sterk maken voor de bereikbaarheid van kleinere gemeenten en kernen. Dorpen en kleine steden zijn vaak lastig te bereiken. Die achterstand geldt zowel voor het openbaar vervoer als voor de digitale infrastructuur. Dit levert allerlei praktische problemen op voor ondernemers, mantelzorgers, scholieren, forenzen, en vele anderen. Dit moeten we verbeteren. Daarvoor hoop ik mij met GroenLinks Gelderland, met als kernbegrippen sociaal, duurzaam en gelijkwaardig, in de komende vier jaar in de Gelderse Staten te kunnen inzetten.''

OPNIEUW BEWIJZEN De nummer 17 van de SGP-kieslijst, Gerard van Deelen, schat zijn kansen om in de Provinciale Staten terecht te komen een stuk lager in. Iets wat hij overigens niet lijkt te betreuren, want voor een wervend betoog over het belang van de provincie is men bij het Scherpenzeelse gemeenteraadslid duidelijk aan het verkeerde adres. ,,Eerlijk gezegd vind ik het een beetje druk in bestuurlijk Nederland, misschien wel te druk met alle bestuurslagen zoals de Europese Unie, het Rijk, de provincies, de regio's en de gemeenten. Zeker nu we zien dat de regio's een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen in het beleid, kun je je afvragen of de provincie niet een beetje moet downsizen. Als SGP zijn wij groot voorstander van een kleine overheid, maar daarvan lijkt vooralsnog geen sprake. Daarnaast speelt de vraag of de provincie niet te zorgzaam of bemoeizuchtig is naar de gemeenten. Kijk bijvoorbeeld naar de bestuurskrachtmetingen die telkens opnieuw op de provinciale agenda staan. Al die metingen tasten het zelfvertrouwen van gemeenten aan en zorgen ervoor dat ook een financieel gezonde gemeente als Scherpenzeel daardoor toch elke keer weer ter discussie komt te staan. Ook vind ik het vreemd dat het voortijdig vertrek van onze vaste burgemeester betekent dat wij ons bij de provincie weer opnieuw moeten bewijzen.''

Over het versterken van de regio rond Scherpenzeel en een goede samenwerking met de buurgemeenten is Van Deelen, die overigens met zijn speelgoedgroothandel Kidspoint-toys is gevestigd aan de Stationsweg in Woudenberg, een stuk minder gereserveerd. ,,Het is belangrijk dat Scherpenzeel in de regio actief meedoet. Niet alleen halen, maar ook brengen'', aldus Van Deelen die, vanuit het oogpunt van samenwerking, buurgemeente Woudenberg - die in een andere regio zit - ook meer zou willen betrekken bij regio FoodValley.

Hoewel Van Deelen zich kritisch opstelt ten opzichte van de provincie wil hij nog wel kwijt veel respect te hebben voor zijn partijgenoten die daarin actief zijn of binnenkort gaan worden. ,,Het lijkt me niet aannemelijk dat ik morgen met voorkeursstemmen wordt verkozen voor de Staten, maar mocht dat zo zijn, dan zal ik die taak zeker op mij nemen.''

PAAR PLEKKEN HOGER Wie absoluut wel hoopt op veel voorkeurstemmen, maar dan bij de verkiezingen voor het waterschap, is voormalig VVD-voorman Gerrit Dijkstra. Dijkstra nam vorig jaar afscheid van de lokale politiek, omdat hij het na twaalf jaar raadslidmaatschap wel welletjes vond. Het bestuurlijk bloed verloochent zich echter niet, want Dijkstra laat weten graag in het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zitting te willen nemen. ,,Ik had best een paar plekken hoger willen staan'', bekent Dijkstra eerlijk. ,,Het werk van het waterschap spreekt mij erg aan en is bovendien bijzonder belangrijk. Zaken als schoon oppervlaktewater, veilig dijken en innovatieve technologieën voor de zuivering van water zijn in ons aller belang. Het belang van een goed bestuurd waterschap wordt vaak nogal onderschat.

In het verleden heb ik in mijn werk meerdere keren te maken gehad en samengewerkt met waterschappen, als het ging om bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten voor studentenhuisvesting. Bij het verleggen van de Rijn bij Arnhem kwam bijvoorbeeld veel zand vrij dat wij achter de dijk weer goed konden gebruiken bij het noodzakelijk ophogen van de bouwgrond. In overleg met waterschap, provincie en gemeente kwamen we tot een oplossing die voor alle partijen gunstig was; geen aparte afvoer aan de ene kant van de dijk en aanvoer aan de andere kant, maar met elkaar zakendoen. Het lijkt logisch, maar de praktijk is dat er voor dit soort simpele oplossingen bij de overheid vaak flink gelobbyed moet worden. In de politiek, zo heb ik in mijn tijd als raadslid ervaren, ben je vooral bezig met beleid. De resultaten daarvan zijn lang niet altijd duidelijk meetbaar. Bij het waterschap gaat het daarentegen vooral om uitvoerende zaken. Het schouwen van sloten, het knotten van wilgen, waterafvoer en -berging in natte gebieden, zoals ook hier in Scherpenzeel (het 'natte gat' in de delta van het Valleikanaal), waterbuffering voor droge gebieden is iets wat mij veel meer aanspreekt. Praktische oplossingen zoeken voor praktische problemen. Ik denk dat ik daaraan in het algemeen bestuur van het waterschap een goede bijdrage kan leveren. En ik heb er zin, dus elke voorkeurstem is van harte welkom.''

Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie