,,Met deze deal kunnen we een bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel'', aldus René Verhulst, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van de Regio Deal FoodValley.
,,Met deze deal kunnen we een bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel'', aldus René Verhulst, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van de Regio Deal FoodValley. Remko de Waal

'Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen'

31 juli 2019 om 06:30 lokaal

SCHERPENZEEL Regio FoodValley, waarvan Scherpenzeel samen met zeven andere gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht deel uitmaakt, krijgt ruim € 70 miljoen voor diverse projecten die de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem moet versnellen.

Daarin zit ook een bedrag van € 10 miljoen dat de regiogemeenten zelf als co-financiering beschikbaar hebben gesteld. Alle gemeenteraden hebben hierover inmiddels positief besloten.

De Regio Deal is een overeenkomst tussen Regio FoodValley, de provincies Utrecht en Gelderland, de universiteiten van Utrecht en Wageningen, LTO Gelderse Vallei, VNO-NCW Midden en het Rijk, en is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk. Ook moet het een impuls geven aan werkgelegenheid, leefbaarheid en 'brede welvaart' in de Regio FoodValley. Met diverse projecten wordt ingezet op de overgang naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw, aandacht voor gezond en duurzaam voedsel en het bijeenbrengen van wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten. Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, en ook voor de verschillende gemeenten en hun inwoners.

MAURITSKAZERNE Het Rijk heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor deze Regio Deal, waarin vooral door de provincies Gelderland en Utrecht grote bedragen worden gestoken. Het leeuwendeel van de € 10 miljoen die de regiogemeenten als co-financier bijdragen, is afkomstig van de gemeente Ede, die € 7 miljoen op tafel legt, waarvan € 6 miljoen voor de ontwikkeling van het World Food Center (WFC) op het terrein van de Mauritskazerne in Ede. Met dit ambitieuze project (een soort educatief themapark op het gebied van voedselbeleving) wil de gemeente onder meer bedrijven uit de voedselindustrie aantrekken.

Daarnaast dragen Barneveld (€ 1 miljoen), Veenendaal (€ 900.000,-, Nijkerk (€ 500.000,-), Rhenen (€ 225.000,-), Scherpenzeel (€ 100.000,-), Renswoude (€ 50.000,-) en Wageningen (€ 10.000,-) aan de Regio Deal bij. De naar verhouding nogal lage bijdrage van de laatste gemeente zou overigens, zo werd gemeld in de laatste raadsvergadering, al wel zijn opgetrokken naar € 100.000,-. Dan resteert er overigens nog een klein tekort ten opzichte van de € 10 miljoen waarvoor Regio FoodValley zich 'aan de lat' heeft gesteld. Men verwacht echter dat dit gedurende de looptijd van de Regio Deal door proposities nog wel beschikbaar zal komen.

STEEDS MEER TWIJFELS Een geldkwestie waarover SGP-raadslid Gerard van Deelen zich tijdens de laatste raadsvergadering meer zorgen maakte was echter het laatste nieuws uit Ede over het WFC. De gemeente Ede blijkt namelijk tot nu toe een verlies te draaien van € 19,7 miljoen op de grond waarop het project moet verrijzen. Elke dag dat er niet wordt gebouwd, komt daar nog eens € 3000 bij. Met de ruim € 6,2 miljoen die Ede al heeft uitgegeven aan plankosten, de € 6 miljoen die men voor subsidie wil uittrekken en nog eens € 26 miljoen die de gemeente wil lenen aan het WFC ontstaan er bij de gemeenteraad van deze plaats steeds meer twijfels over het project. Er is al geopperd om te onderzoeken of de gemeente nog enigszins zonder kleerscheuren uit het project kan stappen. Hierover wordt na de zomer verder gepraat. ,,Als het WFC wegvalt komt het plaatje van de co-financiering van de regiogemeenten er heel anders uit te zien; dan zou onze bijdrage wel eens flink wat hoger moeten worden'', waarschuwde Van Deelen.

De gemeenteraad van Scherpenzeel nam er kennis van, maar blijft vooralsnog blij met de Regio Deal die Regio FoodValley 'het Nederlands epicentrum van voedselinnovatie en kennis moet gaan maken'. ,,In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op de aarde. Het is een enorme uitdaging om al deze monden te voeden in het perspectief van klimaatverandering en het verdwijnen van landbouwgronden. Met deze deal kunnen we onze krachten bundelen en een cruciale bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen'', laat René Verhulst, de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van de Regio Deal FoodValley, weten. ,,De kennis en innovaties die opgehaald en gerealiseerd worden in deze intensieve samenwerking zijn bovendien door te vertalen naar andere regio's en landen'', aldus Verhulst die aangeeft dat hij de regiogemeenten zeer erkentelijk is voor de financiële steun en zeer verheugd is met het partnerschap van het Rijk. ,,Zo kunnen we aan de slag om echt te kunnen werken aan impact van belangrijke voedselvraagstukken.''

advertentie
advertentie