Afbeelding
Pixabay

Burgerforum adviseert over duurzame energie: ‘Geef naast de lasten ook de lusten’

11 maart 2021 om 19:56 Natuur en milieu

SCHERPENZEEL ,,Geef mensen niet alleen de lasten, maar ook de lusten.” Dat is één van de adviezen die het burgerforum Regio Foodvalley geeft over duurzame energie. In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen aan een plan (de Regionale Energiestrategie) waar, hoe en hoeveel zonne-en windenergie er in 2030 opgewekt kan worden. Eén van de partijen is het burgerforum, dat het belang van inwoners moet dienen.

Het burgerforum heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Volgens hen geven die weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving. ,,Geef mensen naast lasten de lusten en wees creatief daarin. Richt een bewonerspanel op dat steeds mee kan blijven denken. Respecteer landschap en natuur en pak het duurzaam opwekken van energie én de communicatie daarover regionaal aan. Blijf ook alternatieven voor zonne- en windenergie onderzoeken voor de langere termijn en stimuleer isoleren en energiebesparing”, aldus het burgerforum in een persbericht. 

OPEN COMMUNICATIE Ook keek het burgerforum naar hoe het opwekken van duurzame energie een succes kan worden: ,,Kijk langer dan vier jaar verkiezingstermijn. De gemeenten moeten zich committeren aan wat in de RES (de Regionale Energiestrategie red.) staat. Zorg voor open communicatie, bespreek heikele punten in plaats van ze te verdoezelen. Neem nu maatregelen voor de korte termijn maar kijk ook naar de periode na 2030 en naar innovaties. Zorg voor subsidiemogelijkheden en terugverdienmodellen. Zorg dat het energienet zo snel mogelijk meer energie kan vervoeren. De kosten gaan voor de baten uit!”

BURGERFORUM Om het belang van inwoners uit de regio in het Stakeholdersoverleg in te brengen, is er in november 2020 een burgerforum gevormd. De groep bestaat uit verschillende mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. 

Om te adviseren vanuit het belang van de inwoners uit Regio Foodvalley vroeg de regio in een online raadpleging aan alle inwoners wat zij belangrijk vinden bij het duurzaam opwekken in de regio. Meer dan vijfduizend motivaties, ideeën en argumenten kwamen in januari binnen. Het burgerforum maakte haar advies aan de hand van de uitkomsten van deze raadpleging. Daarnaast gebruikte het forum kennis die het opdeed over het werk aan de RES en over het beleid van de gemeenten. Zowel het rapport met de resultaten van de raadpleging als het advies van het burgerforum is te vinden via deze link.

advertentie
advertentie