Evert van de Glind (rechts) en ontwikkelaar Marco van den Essenburg.
Evert van de Glind (rechts) en ontwikkelaar Marco van den Essenburg. Gemeente Scherpenzeel

Eerste stap herontwikkeling Boschzicht

22 maart 2023 om 08:53 Nieuwbouw

SCHERPENZEEL De komst van negen appartementen en twee woningen op het terrein van het huidige Partycentrum Boschzicht is een stap dichterbij gekomen. Dat laat de gemeente Scherpenzeel weten. Onlangs hebben wethouder Evert van de Glind en ontwikkelaar Marco van den Essenburg een zogenoemde anterieure overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van horecalocatie. Een dergelijke overeenkomst wordt in de beginfase van een project gesloten, nog voor de vaststelling van een exploitatieplan, waardoor alle partijen nog veel onderhandelingsruimte hebben.

Het voorgenomen plan bestaat uit de bouw van negen appartementen en een twee-onder-één-kap woning op de hoek van de Vlieterweg en Burgemeester Royaardslaan. Boschzicht wordt dan gesloopt. De nieuwe woningen zijn koopwoningen en de belangrijkste doelgroep zijn inwoners van Scherpenzeel. Op eigen terrein komen in totaal 22 parkeerplaatsen. De resterende oppervlakte wordt groen ingevuld.

Vorig jaar is een informatieavond gehouden met geïnteresseerden in het plan. ,,Het overgrote deel van de bezoekers gaf aan het een mooi plan te vinden en is blij met de vergroening van deze locatie’’, aldus de gemeente. ,,Een deel van de bezoekers vindt het vanuit nostalgie jammer dat het partycentrum weggaat, maar begrijpt de beweegredenen voor een ontwikkeling naar woningbouw. Ook zijn er persoonlijke gesprekken geweest met de naaste omwonenden.’’

De gemeente laat weten dat het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders positief is over het plan. ,,Maar het plan nog niet goedgekeurd en dus niet definitief. Het ontwerpbestemmingsplan kan binnenkort in procedure gebracht worden. Het college beslist of het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd wordt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt dan zes weken ter inzage. Iedereen kan dan tegen het plan zienswijzen kenbaar maken.’’ De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het bestemmingsplan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie