Berichtgeving Scherpenzeelse Krant

Opinie Deel je nieuws

Helaas constateren wij dat de berichtgeving op de website van de Scherpenzeelse krant wéér gekleurd, en vandaag zelfs pertinent onjuist is.

In het bericht over de crisis die gisteren in het college is ontstaan, stelt de journalist "CU-fractieleider Marieke van de Beek en PRO-raadslid Willem Schuur zijn meerdere malen ook om een reactie gevraagd, maar hebben beiden nog niet gereageerd."

Dit is onjuist. Op dinsdag hebben wij één telefoongesprek gemist van een voor ons onbekend nummer, waarop wij in verband met werk op dat moment niet kon reageren. Vervolgens is via e-mail om een reactie gevraagd, die ook vanmorgen direct is gegeven, zie onderstaand:

Wij steunen onze wethouder Tonnis van Dijk in wat gisteren in het college heeft plaatsgevonden.
Net als onze wethouder, zijn wij als fractie ook van mening dat de financiële onderbouwing van het initiatiefvoorstel voor GBS is gebaseerd op drijfzand. Nog los van het feit dat er veel 'wensdenken' in zit m.b.t. besparingen en extra inkomsten, jagen we op deze manier in zeer korte tijd onze financiële reserves er doorheen tot onder het vereiste minimum. Die worden dan ook nog eens volledig besteed aan het op orde brengen en houden van de ambtelijke organisatie, in plaats van dat zij worden besteed aan projecten die de samenleving aangaan en waarvoor door de raad in het verleden is aangegeven geld uit de reserve te willen besteden.

Wethouder mevrouw Van Dijk is naast portefeuillehouder van het 'toekomst'dossier ook portefeuillehouder Financiën. Echter, op het moment dat de overige collegeleden aangaven geen vertrouwen te hebben in de financiële onderbouwing, en dat illustreerden met cijfers, was mevrouw Van Dijk in haar functie als wethouder Financiën niet bereid daar zelfs maar naar te kijken, laat staan dit te laten controleren door de financiële afdeling. Dit is onverantwoord. Om die reden is terecht het vertrouwen in haar functioneren opgezegd.

advertentie