Jos en Pauline Dirven schudden handen tijdens de afscheidsreceptie.
Jos en Pauline Dirven schudden handen tijdens de afscheidsreceptie. Adriaan Hosang

Afscheid huisartsenechtpaar Van Dirven: 'Huisarts is jouw betrouwbare gids'

Overig

RENSWOUDE Er werd vrijdagmiddag afscheid genomen van het huisartsenechtpaar Jos en Pauline Dirven, die na het vertrek van dokter Ter Velde in Renswoude hun intrek namen. Er was een Mini Symposium voor genodigden en aansluitend een afscheidsreceptie.

Jos en Pauline verwelkomden de gasten. Egbert Wolleswinkel belichtte als eerste spreker de gezondheidszorg in vroeger dagen en in het heden. Renswoude was lang aangewezen op een huisarts uit naburige gemeente.

[KINDERSTERFTE] Annegreet van Bergen, econoom en journalist, ging in op de verandering van het beroep van huisarts. Ze wees op de grote kindersterfte in vroeger jaren. Roken werd volgens haar gelukkig steeds meer aan banden gelegd. ,,Het is heel ongezond, dat is wel duidelijk geworden''. Ook de verschillen tussen een ziekenfonds en particulier patiënt bracht ze ter sprake.

Clemens Dirven (de broer van) vroeg zich af wat de ziel was, waar die zat. De neurochirurg ging in op een operatie van een tumor in de hersenen en de gevaren die daarbij kunnen ontstaan. Waar kan je wel en waar helemaal niet komen. Hij belichtte de imaging-techniek en gebruik van MRI-beelden. In de behandeling zag hij steeds meer vooruitgang. Dirven was de ziel nog nooit tegengekomen, hoewel artsen die volgens hem wel moesten leren kennen.

[BETROUWBARE GIDS] Peter de Groot, die in de opleiding was met Pauline, wees op het zorgsysteem. Hij zag te weinig gezond tegenwicht op diverse gebieden. Te vaak werd volgens hem gezegd ,,de politiek moet het regelen. Maar dan komt het niet goed. Professionals moeten actie ondernemen. Je moest trots zijn op de zorg''. Maar over tien jaar voorzag hij nog een personeelstekort. Hoe houdt je de mensen vast? Er moet vertrouwen zijn in professionaliteit, merkte hij op.

Ineens verscheen Dominee Gremdaat op het scherm. Hij sprak: ,,Bij de huisarts moet je je veilig voelen, daar kan je je geheim kwijt, hij is jouw betrouwbare gids". Tot slot sprak Monique van Leerdam, een oud- Renswoudse. De maagleverdarm arts uit Amsterdam ging in op het landelijk darmonderzoek en wees op het belang van preventie.

Ook de screeningsprogramma's bracht ze ter sprake, net als de rol van de huisarts. Vroegtijdige opsporing kan problemen voorkomen. Ook de impact van zo'n onderzoek belichtte ze. ,,Gelukkig is het opkomstpercentage voor de onderzoeken groot. Het heeft echt succes.''

De kinderen Dirven spraken van ,,zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens". In de loop der jaren was er ook voor hen veel veranderd. Hun moeder was de eerste vrouwelijk huisarts en hun vader promoveerde nog op latere leeftijd.

Burgemeester Petra Doornenbal wees erop dat afscheid nemen van een doktersechtpaar niet vaak voorkomt. Ze bedankte hen voor de enorme inzet voor het dorp en de realisering van het Eerstelijns Gezondheidscentrum. ,,Samen werken was voor jullie geen probleem". Woorden van dank waren er ook namens het college.

Jos Dirven (links) en Pauline tijdens de receptie.
Het was druk tijdens de afscheidsreceptie van Jos en Pauline Dirven.
Handen schudden met Martijn Sonnenberg (de opvolger) en zijn echtgenote.
advertentie