't Veelkleurige Land

Overig

Ik zou wel eens willen weten waar de naam 't Zwarte Land vandaan komt. Is het een historische benaming of ooit bedacht omdat het wel passend was bij een industriële invulling van het gebied? Feit is dat 'zwart', hoewel sinds de twintigste eeuw ook een modekleur, in het taalgebruik vooral een negatieve bijklank heeft. Denk maar aan woorden als 'zwartkijker' en uitdrukkingen als 'een zwarte dag'.

Zo bezien lijkt het dan ook niet verwonderlijk dat het idee van een tweede Zwarte Land, in een tijd waarin 'groen' tot religie is verheven, op weerstand stuit. Dit en natuurlijk het feit dat omwonenden hun uitzicht en andere inwoners de lieflijk plattelands ogende westelijke entree van hun dorp liever niet zien veranderen in een bedrijventerrein.

De weerstand stelt het gemeentebestuur voor een fors probleem. Al enkele jaren geleden is dit gebied in de structuurvisie met een paarse pijl (rood was wellicht een te alarmerende kleur) aangewezen als zoekgebied voor een mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein. Die paarse pijl en de conflicterende belangen zorgen ervoor dat Scherpenzeel in een flinke zwart-wit discussie is terechtgekomen.

Het is jammer dat de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, na aanvankelijk doeltreffend en soms ludiek de publieke aandacht te hebben gezocht, zichzelf nu in de voet lijkt te hebben geschoten door op ramkoers te gaan met een brief waarin zij nogal slordig omgaan met de feiten. Niet alleen met betrekking tot Modiform (het bedrijf met de grootste belangen op het bedrijventerrein) maar ook ten aanzien van de gemeente. Neem bijvoorbeeld de suggestie dat toezicht en handhaving voor bedrijven in betere handen zou zijn bij een grotere gemeente zoals Barneveld, terwijl deze taken voor beide plaatsen worden uitgevoerd door dezelfde Omgevingsdienst De Vallei. Ook met betrekking tot een eventuele verkoop van het gemeentehuis dacht de stichting handig in te spelen op de actuele herindelingsdiscussie met de stelling dat alleen een fusiegemeente in staat is om hierover 'met de nodige afstand' te besluiten. Een redenering die echter voorbijgaat aan het feit dat zo'n fusiegemeente een even zo groot, zo niet groter belang heeft bij het realiseren van een goede verkoopprijs voor een overbodig gemeentehuis.

Kortom, hun ijver om elke vorm van besluitvorming rond het bedrijventerrein te willen blokkeren, begint plotseling te lijken op zwartmaken. Daarmee begeeft men zich in gevaarlijk grijs gebied. Grijs is de kleur van mist, rook en wolken; die past niet bij een stichting die groen (rust, inzicht en wijsheid) in het vaandel draagt. Als je die kleuren mengt, krijg je volgens mij een meer bruinige tint; een kleur die in het verleden - vanwege de overlast van wildpoepende Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs – trouwens ook al eens aan 't Zwarte Land is geplakt. Misschien is het tijd om voor blauw (vrede, openheid en harmonie) te gaan. De mogelijke associatie met een 'kroeg' is onbedoeld, hoewel de op scherp gezette relatie tussen partijen over 't Veelkleurige Land wel wat bluswater kan gebruiken.

advertentie