Afbeelding
Margreet Hendriks

´Scherpenzeel laat zich niet herindelen´

16 juli 2020 om 10:01 Overig

SCHERPENZEEL Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel is ,,teleurgesteld en getergd´´ over het besluit van de provincie Gelderland om een herindelingsprocedure met Barneveld te starten. ,,We hebben daarom bezwaar aangetekend bij de provincie en de minister gevraagd het besluit van Gedeputeerde Staten voor schorsing en vernietiging voor te dragen bij de Kroon.´´ 

TEGENOVER ELKAAR Het college betreurt het dat de gemeente en de provincie hierdoor tegenover elkaar komen te staan. Wethouder Izaäk van Ekeren: ,,Zoals eerder al aangegeven verschillen we fundamenteel van mening met de provincie over de vraag of er anno nu nog sprake is van een ‘evident bestuurskrachtprobleem, dat niet adequaat door Scherpenzeel wordt opgepakt’. Daarmee ontbreekt iedere rechtsgrond voor een gedwongen herindeling. Bovendien gaat de provincie volledig voorbij aan het gebrek aan draagvlak onder de Scherpenzelers. De uitkomst van de recente peiling door Motivaction, waarbij bijna 9 op de 10 inwoners voor zelfstandigheid koos, wordt gewoon terzijde geschoven. Alsof de Scherpenzelers niet heel prima in staat zijn om zelf te bepalen wat goed is voor dit dorp.’´ 

GEEN ENKELE RUIMTE Wethouder Henny van Dijk heeft geen goed woord over voor de opstelling van de provincie. ,,We zijn in dit proces gerommeld. ,Als je terugkijkt, zie je precies hoe Gedeputeerde Staten (GS) stapje voor stapje naar dit besluit toe heeft gewerkt. Er werd (en wordt) geen enkele ruimte geboden voor een andere oplossing dan herindeling met Barneveld. Is het naïef van ons dat we ons in die val hebben laten lokken? Ik weet het niet. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Over de opstelling van de provincie hebben wij in ieder geval geen enkele illusie meer.’ 

OPEN GESPREK Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken riep de provincie onlangs nog op om niet te focussen op (voorkeuren voor) oplossingsrichtingen, maar een ‘open gesprek te doorlopen, waarin de opgaven centraal staan’. Op basis van de Startnotitie voor het Open Overleg, die door de provincie is opgesteld, concludeert het college van Scherpenzeel dat de provincie geen gehoor geeft aan de oproep van de minister. ,,De provincie biedt geen ruimte voor een gesprek over opgaven, en stuurt ondubbelzinnig op de wenselijke uitkomst.´´ 

HERINDELING VOORKOMEN Met het bezwaarschrift en het schorsingsverzoek wil het college van Scherpenzeel herindeling met Barneveld voorkomen. Wethouder Izaäk van Ekeren: ,,We hebben niks tegen Barneveld, en werken graag met hen samen, maar we zijn niet overtuigd van de meerwaarde van herindeling, en al zeker niet op deze manier. Het Rijk heeft niet voor niets de voorwaarden voor gedwongen herindeling aangescherpt. Een besluit als dit is gewoon niet meer van deze tijd. Als er heringedeeld wordt moet daar draagvlak voor zijn, of wel heel gegronde redenen. En die zijn er niet. We zien ook dat andere provincies heel andere keuzes maken. Utrecht heeft reeds aangegeven niet te geloven in een herindeling die niet van onderop komt. En ook de provincie Noord-Brabant besloot onlangs om de herindeling van Nuenen niet door te zetten. We hopen dat er in ons geval een andere wind gaat waaien. Is het niet vanuit Arnhem, dan wel vanuit Den Haag.´´

advertentie
advertentie