Afbeelding
Foto: Shutterstock

Niet eens met de bedrijfsarts: wat kan ik doen?

Partnercontent

Elke werknemer heeft recht op het aanvragen van een second opinion wanneer hij of zij twijfelt aan het advies van een aangestelde bedrijfsarts. Hierbij wordt een andere bedrijfsarts gekozen die een nieuwe analyse van de situatie moet uitvoeren. Dit recht is belangrijk, aangezien het om gezondheidskundige vraagstukken gaat in relatie tot het werk dat verricht wordt. Wat houdt een second opinion precies in, wanneer wordt hiervan gebruik gemaakt en wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Wat houdt een second opinion eigenlijk in?

Een second opinion op het gebied van bedrijfsartsen moet de kwaliteit van de bedrijfsgezondheid waarborgen. Werknemers kunnen zo meer zekerheid krijgen over de juistheid van het advies van een bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts is namelijk door de werkgever aangesteld en de mogelijkheid van een second opinion zorgt voor transparantie in het handelen van de arts. In de reguliere gezondheidszorg is het ook mogelijk om een second opinion aan te vragen, waardoor deze optie binnen het bedrijfsveld hierop aansluit.

Wanneer schakel je een second opinion bedrijfsarts in?

Algemene taken bedrijfsarts

Een bedrijfsarts wordt ingeschakeld door een werkgever wanneer iemand van zijn of haar personeel ziek is. Ook hebben medewerkers altijd recht op een advies van een bedrijfsarts. Deze medisch specialist richt zich op een aantal taken binnen een bedrijf:

  • Een bedrijfsarts moet ten eerste verzuim voorkomen om gezonde, veilige arbeidsomstandigheden te realiseren. Hij of zij geeft advies over beschermende maatregelen, zodat ziekte voorkomen kan worden.
  • Daarnaast adviseert deze arts over de begeleiding van ziekteverzuim en de re-integratie van werknemers. Er wordt een probleemanalyse uitgevoerd en een re-integratieverslag opgesteld.
  • Bedrijfsartsen voeren preventief medisch onderzoek uit, ook wel arbeidsgezondheidskundig onderzoek genoemd. Elke medewerker heeft hier recht op.
  • Tot slot is een bedrijfsarts verplicht beroepsziekten te signaleren en te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Zo kan de kwaliteit van de begeleiding, behandeling, diagnostiek en preventie van arbeidsgebonden ziekten worden bevorderd.

De noodzaak van een second opinion

Een werknemer kan altijd een second opinion aanvragen wanneer hij of zij twijfelt aan het advies dat is opgesteld door de huidige bedrijfsarts. Alleen werknemers kunnen deze aanvraag doen en dit vindt altijd plaats in overleg met de initiële bedrijfsarts en de werkgever.

Hoe werkt een second opinion?

Wanneer je als werknemer een second opinion wilt aanvragen, moet je dit melden bij je werkgever en de eerste bedrijfsarts. Deze moet het verzoek accepteren, tenzij er argumenten zijn die zwaarder wegen. Deze argumenten moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de werknemer. Als de werknemer het hier niet mee eens is, kan hij of zij een klacht indienen bij de bedrijfsarts of arbodienst. Voorbeelden van goede redenen om een verzoek tot een second opinion af te wijzen, zijn:

  • Wanneer de bedrijfsarts het idee heeft dat een werknemer de re-integratie wil vertragen.
  • Wanneer een werknemer een second opinion gebruikt als instrument bij een conflict met zijn of haar werkgever.
  • Wanneer een werknemer een klacht heeft over de manier waarop hij of zij door de bedrijfsarts is behandeld.

Als dit niet het geval is, kan de bedrijfsarts het verzoek goedkeuren. De werknemer mag dan zelf een bedrijfsarts als second opinion vragen. Je kunt via HR navigator makkelijk bedrijfsartsen vergelijken voor het beste resultaat. De second opinion onderzoekt de situatie en brengt een advies uit. Dit advies is niet bindend en wordt naar de eerste bedrijfsarts gestuurd. Deze bepaalt vervolgens hoe het advies van de second opinion wordt gebruikt. De werknemer wordt te allen tijde op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Door het aanvragen van een second opinion komt de re-integratie van een werknemer overigens niet stil te liggen. Tot het advies is opgesteld, wordt het advies van de eerste bedrijfsarts gebruikt.

Wat kost een second opinion bedrijfsarts?

Een second opinion wordt door de werkgever betaald, zoals is bepaald volgens de Arbowet. Veelal wordt een second opinion door de eerste bedrijfsarts voorgesteld uit het contract met de werkgever. Hierbij kun je zelf, samen met jouw bedrijfsarts, een arts uit een team van bedrijfsartsen voor de second opinion vragen.

Wanneer je een bedrijfsarts wilt raadplegen die niet in dit contract staat vermeld, kan je werkgever de kosten weigeren te betalen. Hierbij valt de second opinion namelijk niet onder het abonnement dat het bedrijf heeft afgesloten met een arbodienst of bedrijfsarts, waardoor extra kosten in rekening worden gebracht. In dit geval moet je de second opinion zelf financieren.

advertentie
advertentie