Harry de Vries.
Harry de Vries. Vakfotografie Westerduin

Scherpenzeelse burgemeester Harry de Vries stapt op

Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL/BARNEVELD Harry de Vries heeft besloten op te stappen als waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. De Vries deelde zijn besluit donderdagavond persoonlijk mee aan de gemeenteraad bij aanvang van de (digitale) raadsvergadering.

Bij deze gelegenheid reageerde de burgemeester ook voor het eerst op de gebeurtenissen rond de in september ontstane vertrouwenscrisis binnen het college van burgemeester en wethouders. De waarnemend burgemeester vindt dat hij in Scherpenzeel oneerlijk is behandeld. Hij betitelde de afgelopen periode als het zwaarste jaar in zijn arbeidzaam leven omdat hij zich gemangeld voelde ineen ongelijke strijd. ‘Barbertje moest hangen’ concludeerde De Vries, die liet weten dat de gebeurtenissen in Scherpenzeel zijn gezondheid dusdanig op de proef hadden gesteld dat zijn huisarts hem verboden had zijn werkzaamheden ter hand te nemen. De burgemeester, die zich een paar dagen voor de raadsvergadering weer beter had gemeld, benadrukte dat hij nooit van de provincie de opdracht heeft gekregen om stappen te ondernemen die tot herindeling zouden moeten leiden. ,,Van de Commissaris heb ik wel de opdracht gekregen om de toekomstvisie van Scherpenzeel nader uit te werken. Dit heb ik zo goed mogelijk proberen te faciliteren en begeleiden’’ aldus De Vries die ook elke suggestie van de hand wees dat hij bureau SeinstraVandeLaar hiervoor in het zadel heeft geholpen. Volgens de burgemeester heeft hij zich vanaf zijn start in Scherpenzeel met hart en ziel gestort op de kennismaking met de lokale samenleving en de buurgemeenten. ,,Daarvoor ben ik in bij een voortgangsgesprek op 12 november 2019 nog breed geprezen’’ bracht hij in herinnering. Waar het volgens De Vries is misgegaan is dat de variant herindeling met Barneveld eind 2019 door de stuurgroep naar zijn mening slechts gedeeltelijk is onderzocht. Dit had volgens hem ongefundeerde plussen en minnen van de varianten zelfstandigheid versus herindeling tot gevolg. Ook zou Scherpenzeel zich zonder onderbouwing niet erg positief ten opzichte van Barneveld hebben opgesteld. ,,Het huidige college heeft ervoor gekozen om consequent de dialoog met de provincie en Barneveld uit de weg te gaan.”

De burgemeester noemde het kwetsend en wrang dat de wethouders hem in een memo naar aanleiding van de vertrouwensbreuk hadden beschuldigd van ‘lekken’ en een solistisch optreden. Hij vindt dat hij in Scherpenzeel ten onrechte is bestempeld als voorstander van herindeling omdat hij bleef aandringen op een goede spiegeling van de twee toekomstvarianten en geen gehoor kreeg op zijn oproep tot tenminste een dialoog. ,,Daardoor kwam ik alleen te staan in het college en ontstond er een sfeer van wie niet voor ons is, is tegen ons. Die opstelling zorgde voor constante strijd tegen de provincie, Barneveld en ook intern, wat leidde tot een onwerkbare situatie’’, aldus De Vries, die in zijn betoog de wethouders ervan beschuldigde in het dossier over de toekomst van Scherpenzeel de spelregels en wetten regelmatig te hebben geschonden. Waarop hij precies doelde bleef onduidelijk, maar hij verklaarde dat het tot zijn taak als burgemeester behoorde om, in die gevallen waar wetten worden overtreden, de Commissaris en zelfs de minister hierover te informeren. Dat zou tweemaal gebeurd zijn, waarvan het college vooraf op de hoogte zou zijn geweest.

Of het niet beter zou zijn geweest dat hij in Scherpenzeel op de winkel had gepast in plaats van zich te mengen in het debat, zoals Frissen hem kennelijk had voorgehouden, was een vraag die volgens De Vries voor hem niet aan de orde was ‘vanuit respect voor de raad, het provinciaal bestuur en de gemeente Barneveld’. Hij zei te begrijpen dat de raad de verdere bespreking van het rapport Frissen had doorgeschoven naar de raadsvergadering van februari. ,,Dan heeft u de tijd voor zelfreflectie; ik heb zelf gemerkt dat dit goed kan zijn. Ik zal niet meer bij die discussie aanwezig zijn, omdat ik hebbesloten bij de Commissaris van de Koning mijn ontslag in te dienen. Het is beter dat Scherpenzeel verder gaat met een nieuwe burgemeester en ik wens hem of haar alle sterkte en succes toe’’ aldus De Vries die ‘waarheid, eerlijkheid en wederzijds respect’ als cruciaal betitelde voor een goede samenwerking. Hij sloot zijn betoog af met een Bijbeltekst. ‘Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang maar ook van anderen’. ,,Daar kunt u met de Kerst over nadenken’’ aldus De Vries die de hoop uitsprak dat 2021voor Scherpenzeel een beter jaar zal worden dan het afgelopen jaar. ‘Zorg voor de mensen in dit dorp en voor elkaar. Ik wens u het beste.’’

Margreet Hendriks

advertentie