Oude plekje op de Koepel
Oude plekje op de Koepel Scouting Scherpenzeel

Scouting Scherpenzeel e.o. bedankt de gemeenteraad

Verenigingen Deel je nieuws

Scouting Scherpenzeel en omstreken is zeer verheugd dat de gemeente het belang van Scouting en de noodzaak van een nieuw clubhuis ondersteund met een mooie bijdrage voor de nieuwbouw.

In augustus 2017 heeft een gedeelte van Scouting Scherpenzeel e.o. haar vertrouwde plekje aan de Koepel noodgedwongen moeten verlaten. Twee van de vier speltakken die daar zaten, hebben (tijdelijk) het witte boerderijtje aan de Nieuwstraat betrokken, één speltak is naar de Paddenburcht (het andere clubhuis van Scouting Scherpenzeel) gegaan en één speltak is helaas, voorlopig, opgeheven.

De laatste anderhalf jaar zijn er vele gesprekken met de gemeente en politieke fracties gevoerd over de mogelijkheden voor een nieuwe locatie waar een tweede clubhuis gebouwd kon en mocht worden. In februari 2019 kreeg Scouting al de bevestiging dat het stuk aan de Breelaan rond de retentievijver, aansluitend aan het terrein van de Paddenburcht, gebruikt mocht gaan worden voor de nieuwbouw.

Afgelopen dinsdag heeft de raad zich unaniem uitgesproken over het amendement dat door verschillende fracties was ingediend naar aanleiding van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Direct nadat het besluit was genomen, werd door de vele aanwezige scoutingleden een echte scoutingyell als bedankje ingezet.

De vereniging kan nu het clubhuis gaan verwezenlijken en gaat hard aan de slag met het maken van de definitieve plannen en het binnenhalen van de rest van het benodigde geld. Wilt u hieraan bijdragen? Kijk op de site www.scoutingscherpenzeel.nl voor de acties die al lopen en binnenkort van start gaan.

advertentie
advertentie