Afbeelding
Margreet Hendriks

Nieuwe plek volkstuinen in beeld

Verenigingen

SCHERPENZEEL De gemeente heeft een nieuwe locatie in gedachte voor de verplaatsing van het volkstuinencomplex bij het Zuideinde. In plaats van een verhuizing naar een opnieuw tijdelijke plek ten zuiden van begraafplaats Lambalgen is nu een perceel grond langs de Oude Barneveldseweg als mogelijkheid geopperd. De volkstuinvereniging beraadt zich over deze suggestie.

De voorzitter van de volkstuinvereniging, Huub van der Erve, hield nog niet zo lang geleden in de gemeenteraadsvergadering een warm pleidooi om de moestuinen op de huidige locatie te behouden. Deze locatie is echter door de gemeente opgenomen in de grondexploitatie van het nieuwe woningbouwproject ’t Voort. Mede daarom verhuurt de gemeente de grond steeds voor één jaar aan de vereniging. Dit is een probleem voor de vereniging, die in haar ruim 40-jarig bestaan al drie moest verkassen naar een nieuwe plek, omdat haar activiteiten vragen om continuïteit op langere termijn. Het liefst wil de vereniging op de huidige locatie blijven, omdat verhuizingen in het verleden steeds hebben geleid tot ledenverlies. De vereniging heeft een globaal plan gepresenteerd aan de gemeente waarin de moestuinen, eventueel aangevuld met andere natuur-educatieve activiteiten, een 'serene buffer' kan vormen tussen de nieuwe woonwijk en de begraafplaats.

De gemeente constateert dat het plan van de vereniging resulteert in een totaal ruimtebeslag van circa 19.000 m2. Deze oppervlakteclaim zou voor de gemeente een inkomstenderving betekenen op het ontwikkelingsgebied ’t Voort van ongeveer € 1.800.000. Dit is binnen de kaders van de raad financieel-economisch onhaalbaar. Omdat de volkstuinvereniging te kennen heeft gegeven niet te willen verhuizen naar de eerder geopperde tijdelijke locatie ten zuiden van de begraafplaats is gezocht naar een ander alternatief. Die denkt de gemeente gevonden te hebben op een perceel grond van circa 28.000 m2 dat de gemeente heeft liggen langs de Oude Barneveldseweg (grofweg tussen de Geerhoek en de Dreef). Deze grond wordt op dit moment door enkele inwoners hobbymatig gebruikt als paardenweide. Uit overleg met de gebruikers is gebleken dat een deel hiervan beschikbaar kan worden gesteld aan de volkstuinvereniging (die momenteel tuiniert op circa 1 hectare). Het gebied leent zich volgens de gemeente mogelijk ook voor andere 'groene functies', zoals educatieve activiteiten op het gebied van natuur en milieu, een dorpsboerderij, Platteland Anders en/of een voedsel- of klimaatbos. Daarnaast zouden de huidige gebruikers, indien zij dat wensen, daar voorlopig ook nog ruimte kunnen worden geboden. De gemeente wil daarom, samen met de huidige en potentiële gebruikers, hiervoor een globaal plan gaan uitwerken.

Huub van der Erve zegt nog steeds niet gecharmeerd te zijn van het vooruitzicht van een verhuizing van de volkstuinen. ,,Onze eerste optie is nog steeds om op de huidige locatie te blijven. Anderzijds moet ik erkennen dat de optie van de Oude Barneveldseweg wel een stuk beter is dan een tijdelijk stuk grond ten zuiden van de begraafplaats.''

advertentie
advertentie