PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Scherpenzeel

Hele dorp wordt 30 km zone

Verkeer en vervoer
Foto: De Rechtspraak
13 sep. 2021, 16:20
..
..
SCHERPENZEEL

Het college van b. en w. is van plan om de gehele bebouwde kom van Scherpenzeel tot 30 kilometer zone te verklaren. Hiervoor is een ontwerp-verkeersbesluit voorbereid dat binnenkort voor inspraak ter inzage zal worden gelegd.

,,Het terugbrengen van de snelheid van het autoverkeer in het gehele dorp verhoogt de verkeersveiligheid’’ zegt verkeerswethouder Gerard van Deelen. ,,Het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt af en de kans op een ongeval met letsel of fatale afloop wordt kleiner. Daarnaast gaat een lagere snelheid gepaard met minder geluidsove..

Deel dit artikel via:
advertentie