'Eikenlaan moet snel veiliger'

Nieuws

SCHERPENZEEL Ruim veertig bewoners van de Eikenlaan zijn vorige week in gesprek gegaan met de gemeente over mogelijke opties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun straat. Op de Eikenlaan zou te hard worden gereden. Daarnaast wil men graag een snelle aanpak van diverse verkeersonveilige kruispunten of situaties in de straat.

Margreet Hendriks

De bijeenkomst met de bewoners, die plaatsvond in partycentrum Boschzicht, werd geleid door wethouder Tonnis van Dijk. Hij liet weten dat verkeersveiligheid eigenlijk tot de portefeuille van zijn collega-wethouder Margo van de Fliert behoort, maar dat zij deze kwestie aan hem heeft overgedragen, omdat zij zelf aan de Eikenlaan woont en daarom belanghebbende is.

[RECONSTRUCTIE] Vanwege ernstige schade aan de rijbaan en riolering door het versleten wegdek, boomwortels en zwaar verkeer wil de gemeente de weg en het trottoir van de gehele Eikenlaan grondig gaan aanpakken. De grootschalige reconstructie staat in de planning voor 2019/2020. De bewoners zijn echter van mening dat er als het gaat om de verkeersveiligheid op de Eikenlaan eerder maatregelen nodig zijn. Zij worden hierin ondersteund door de gemeenteraad, die het college onlangs in een motie heeft opgedragen om de mogelijkheden van tijdelijke maatregelen te onderzoeken. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, mogen deze overigens niet al te kostbaar zijn.

Bas Bonhoff, beleidsmedewerker verkeer en wegen van de gemeente, legde in een presentatie uit dat de bewoners deze avond waren uitgenodigd om zelf de belangrijkste knelpunten aan te geven en te ideeën te opperen voor tijdelijke maatregelen. Eén van de belangrijkste klachten, namelijk dat er in deze straat veel te hard wordt gereden, bleek overigens niet door de cijfers van een in september gehouden verkeersonderzoek te worden ondersteund.

Tussen de kruising Industrielaan en Burgemeester Hoytema van Konijnenburglaan werden gemiddeld 1.100 voertuigen per etmaal gemeten, waaronder 25 middelzwaar en 12 zwaar verkeer. De gemiddelde snelheid in de straat, waar een 30 kilometer zone geldt, was 33 km/u. Volgens het onderzoek rijdt 85 procent van het verkeer niet harder dan 42 km/u, 2 procent rijdt harder dan 50 km/u en 0,2 procent rijdt harder dan 60 km/u. Verschillende bewoners waren echter van oordeel dat het punt waarop de metingen waren gedaan niet representatief was voor de snelheden op andere delen van de Eikenlaan.

[BEVOEGDHEID] Handhaving op snelheid, wat door bewoners werd bepleit, is volgens de gemeente uitsluitend een bevoegdheid van de politie. De politie handhaaft echter alleen op 30 km-wegen indien deze heringericht zijn, met voldoende snelheidsremmende maatregelen; dat is op de Eikenlaan (nog) niet het geval.  Door de bewoners werd geopperd dat men dan voor de korte termijn graag smileyborden geplaatst zou willen zien ('u rijdt .. km/u' of 'u rijdt te hard'), naast extra borden 30 km km/u en strepen op de weg. Bij de definitieve reconstructie zouden diverse bewoners graag een plateau op de kruispunten willen zien. Ook werden er veel klachten geuit over de huidige uitritconstructie en drempel op de hoek Eikenlaan-Willaerlaan. Omdat deze scheef op de weg staat, is het volgens omwonenden absoluut onmogelijk om hier overheen te rijden zonder met de onderkant van de auto langs het wegdek te schuren. Een situatie die bij de definitieve reconstructie van de Eikenlaan beslist aangepakt moet worden.

[BIJNA-ONGEVALLEN] Verder werden er suggesties gedaan voor het om en om parkeren van auto's en het aanleggen van meer doorsteken vanuit de wijk naar naastliggend fietspad, zodat fietsers op sommige plekken niet meer eerst een stuk over het trottoir rijden. Hoewel de officiële cijfers over 2012-2017 slechts vier ongevallen met uitsluitend materiële schade aangeven, is het aantal bijna ongevallen op de Eikenlaan volgens de omwonenden heel wat hoger. Ook werd er aandacht gevraagd voor het sluipverkeer Eikenlaan, als er file staat op de N224, en kwamen er verzoeken voor het beter snoeien van groen wat op sommige plekken het uitzicht belemmert. Sommige aanwezigen namen ook al een voorschotje op de definitieve reconstructie, met klachten over de bomen aan de woningzijde van de straat.

Hoewel ze mooi werden gevonden, werd ook overlast van bladafval, vallende eikels, wortelopdrruk, schade aan auto's en riolering gemeld. Volgens Bonhoff zal de kwestie van de bomen aan de woningzijde van de Eikenlaan te zijner tijd nog wel een lastig onderwerp worden, omdat er naast bewoners die ze graag zien verdwijnen ook ander deel is dat zich fel verzet tegen bomenkap. Maar dat is van later zorg. Eerst gaat de gemeente naar aanleiding van de reacties kijken wat er op korte termijn aan kleinere maatregelen mogelijk is.

advertentie