Professor Ronald De Groot over de zin en onzin van vaccineren
Professor Ronald De Groot over de zin en onzin van vaccineren Joke van der Heide

Vaccineren: preventief en goedkoop

6 november 2019 om 06:10 Zorg

WOUDENBERG Rotary houdt een ronde door Nederland met een lezing over 'Zin en onzin van vaccineren'. De aftrap was op 28 oktober bij de Rotary Scherpenzeel–Woudenberg en met ruim tachtig bezoekers een succes. Professor Ronald de Groot hield een verhaal over hoe belangrijk preventief vaccineren ook in Nederland is om kindersterfte, ernstige ziekten en lichtere aandoeningen te voorkomen.

Joke van der Heide

De reden om deze lezing te organiseren, is dat Rotary de wereld een klein beetje beter wil maken. Wereldwijd maakt Rotary zich sinds 1988 al sterk om door vaccineren polio de wereld uit te krijgen. In 1988 hadden 380.000 mensen deze ernstige ziekte en nu gaat het nog om 100 mensen in Pakistan en Afghanistan. Door het oplaaiende debat in Nederland wil Rotary in breder verband aandacht vragen voor vaccineren.

CIJFERMATIG ONDERBOUWD Professor Ronald de Groot vertelde aan de hand van het rijksvaccinatieprogramma wat mogelijke gevolgen zijn van niet vaccineren. Zijn verhaal werd cijfermatig onderbouwd. Met kritieken van onder andere de Stichting Vaccinvrij maakte hij korte metten. Deze stichting vraagt zich af waarom we tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) vaccineren, omdat kinderen in Nederland alles al hebben om gezond te blijven. Over bijvoorbeeld mazelen gaf De Groot aan dat 12 procent van de kinderen (300) met mazelen te maken krijgt met complicaties als long-, middenoor- tot aan hersenontsteking toe.

VACCINATIEGRAAD REGIO Als aandachtspunt bij de BMR-vaccinatie noemde hij dat kinderen deze pas met veertien maanden krijgen. Dat betekent dat zij tot die tijd onbeschermd zijn, wat volgens hem de discussie rechtvaardigt over of ongevaccineerde kinderen geweigerd kunnen worden op een kinderdagverblijf. Zeker als je meeneemt dat ieder kind met mazelen zo'n achttien niet gevaccineerde kinderen kan infecteren. Hij verwacht niet dat er vanuit de overheid een oplossing hiervoor komt en gaf aan dat ouders dit wel zelf kunnen afdwingen, zoals bij een kinderdagverblijf in Amsterdam al is gebeurd. Bij de beoordeling of dit nodig is, adviseert hij om te checken hoe hoog de vaccinatiegraad in je regio is. Landelijk is deze 90 procent en gewenst 95 procent. In Woudenberg is deze 83,7, in Renswoude 74,4 en in Scherpenzeel 72,4 procent.

BIJWERKINGEN Ook gaf hij aan dat de gegevens van bijwerkingeninstituut LAREB aantonen dat de bewering van tegenstanders dat door de BMR-vaccinatie steeds meer kinderen autisme en andere aandoeningen krijgen, onjuist is. Op hun site wordt volgens hem transparant aangegeven welke klachten er zijn voor bijwerkingen van vaccins.

KINKHOEST Nieuws was er over kinkhoest. Deze ziekte is vooral levensbedreigend voor jonge zuigelingen. Ook de moeder kan drager zijn van het virus. Hiervoor beschermen de huidige vaccins onvoldoende. Daarom verandert het beleid op korte termijn en zal de moeder al tijdens de zwangerschap gevaccineerd worden met antistoffen en krijgt de zuigeling één inenting minder.

ZORGENKINDJE Een zorgenkindje is de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. In totaal zijn er 687 met name jonge vrouwen die deze ziekte per jaar krijgen, van wie er 235 overlijden. De vaccinatiegraad is in 2018 gedaald naar 46 procent. Slechte communicatie en de vaccinatieleeftijd zijn oorzaken. Op advies van de gezondheidsraad gaat de leeftijd van 13 naar 9 jaar en zullen ook jongens, gezien de risico's, gevaccineerd gaan worden.

HUISARTSEN ,,Winst is er ook te halen via de huisartsen", stelt De Groot en vervolgt: ,,Waar iedere kinderarts voor vaccineren is, zijn huisartsen bij vragen niet thuis en soms ook nog tegen. Hun kennisniveau is onvoldoende en de verantwoordelijkheid wijzen zij veelal af, omdat deze officieel ligt bij het consultatiebureau. Dat is onterecht, omdat juist mensen met vragen naar de huisarts gaan." Tot slot toont hij aan de hand van cijfers aan dat vaccineren preventief en goedkoop is. De kosten van de gezondheidszorg zijn in 2018 100 miljard euro, waarvan slechts 0,08 procent voor vaccinatie en preventie.

advertentie
advertentie