Cheque van Rabofonds voor Stichting Burgerinitiatief

Lokaal nieuws

Cheque van Rabofonds voor Stichting Burgerinitiatief Woudenberg

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg mocht op 3 november een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen van het Rabofonds. De stichting ondersteunt mensen die in verborgen armoede leven. Deze cheque is bedoeld voorkleding en schoolspullen. Op dit moment helpt de stichting 52 huishoudens van gezinnen, alleenstaanden en ouderen uit Woudenberg en Scherpenzeel met voedsel, kleding en spullen maar ook bieden ze een dagje dierentuin of een verjaardagspakket. Om gebruik te kunnen maken van de stichting wordt een externe toetsing gedaan wie in aanmerking komt voor hulp. Jacco van den Essenburg en zijn vrouw begonnen vorig jaar met hulp van de speelgoedbank met het organiseren van een sinterklaasfeest en deelden voedsel uit. Nu is het breder uitgegroeid. Sinds 13 april 2017 is het Burgerinitiatief een officiële stichting met een ANBI status. Ook zijn ze intermediair geworden van het Nationaal Fonds Kinderhulp en is er samenwerking met andere organisaties en verwijzers zoals het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Schuldhulpmaatje en het Sociaal Team van de gemeente Woudenberg. Er worden gesprekken gevoerd met scholen en sportverenigingen en er is een moestuin beschikbaar. Diaconieën kunnen ook aansluiten. Op dit moment heeft de non-profit organisatie dringend behoefte aan een eigen locatie voor opslag, kantoor en uitgifte. Hun huis staat helemaal vol met spullen. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Jacco: "We halen 6 dagen per week producten op bij lokale ondernemers en zijn 7 dagen per week bereikbaar voor noodsituaties. Ons motto is 'We doen het voor de glimlach van de mens'. Kinderen hebben immers niet om armoede gevraagd. Mensen zouden eerder aan de bel moeten trekken voordat de uiterste nood bereikt is. Als ondernemers of particulieren iets denken te kunnen doen of meer willen weten dan kunnen ze contact opnemen via www.stbiw.nl. info@stbiw.nl of 06 47016035."

advertentie