Wethouder Marieke Teunissen ondertekent Intentieverklaring Verkeersveiligheid
Wethouder Marieke Teunissen ondertekent Intentieverklaring Verkeersveiligheid Robert Pelt Gemeente Renswoude

Wethouder Marieke Teunissen ondertekent Intentieverklaring Verkeersveiligheid

Lokaal Deel je nieuws

Samen met de provincie Utrecht heeft Renswoude een nieuwe stap gezet naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Middels het opstellen en ondertekenen van de ‘Intentieverklaring verkeersveiligheid’ hebben de provincie, Utrechtse gemeenten, het arrondissementsparket Midden-Nederland van het Openbaar Ministerie en de politie Midden-Nederland zich gecommitteerd aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in de provincie. Partijen zullen vanuit hier intensiever gaan samenwerken. Wethouder Marieke Teunissen heeft namens de gemeente Renswoude de intentieverklaring ondertekend.

Wethouder Teunissen heeft geen moment geaarzeld over deelname aan de gezamenlijke inspanning om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen: “Het is bijvoorbeeld van groot belang om de N224 (de Dorpsstraat), die dwars door Renswoude loopt, zo snel mogelijk veiliger te maken. Omdat dit een provinciale weg is, is de Provincie Utrecht aan zet voor de fysieke aanpassingen. Uiteraard leveren wij zoveel mogelijk input en denken we actief mee om de situatie te verbeteren.

Ongevallen kunnen in veel gevallen voorkomen worden door risico’s op voorhand zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarom zal de gemeente Renswoude ook op de overige wegen binnen en buiten de bebouwde kom aan de slag gaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

De provincie Utrecht ontwikkelt op dit moment een verkeersveiligheidsmodel om gemeenten in dit proces te ondersteunen. Dit model zal iedere weg een risicoscore geven en dus direct inzicht bieden in waar de pijnpunten liggen. Hiermee kan Renswoude gericht aan de slag.

Gefaseerd zullen bijvoorbeeld de obstakels uit de bermen verwijderd worden en wordt onderzocht of zaken als wegversmallingen toegepast moeten worden. Naast infrastructurele maatregelen zal er ook aandacht worden besteed aan verkeersvoorlichting, verkeerseducatie en gerichte handhaving.

advertentie