Gerrit van de Haar met eerste gevonden kievitsei
Gerrit van de Haar met eerste gevonden kievitsei Henk de Leeuw

Weidevogelseizoen weer van start

Lokaal Deel je nieuws

Op 17 maart is het eerste regionale kievitsei door Gerrit van de Haar van Weidevogelbescherming ‘De Kiewiet’ gevonden. Met het vinden van dit kievitsei is ook het nieuwe weidevogelseizoen voor zo’n 25 vrijwilligers in onze omgeving weer begonnen. Weidevogelvrijwilligers van o.a. LandschappenNL trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met agrariërs nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Op akkerland lopen bijna alle nesten in het voorjaar gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarnaast is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.

Ook komend jaar doen meerdere agrariërs weer mee aan het project ‘Maatregelen voor kievit op bouwland’, waarbij uitgestelde bewerkingen, akkerranden en plas-drassen worden ingezet om broedende kieviten te beschermen en om meer dekking en voedsel voor jonge kieviten te creëren. Na het broedseizoen blijven de kievit stroken liggen en fungeren als kruidenrijke akkerranden die voedsel en dekking biedt voor insecten, vlinders, akkervogels en wild.

Boeren dragen bij aan herstel van biodiversiteit. Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. Provinciale Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer. Voor meer informatie zie www.wvbdekiewiet.nl

advertentie