Einde aan huurgewenning voor sportclubs

Voorpagina

SCHERPENZEEL - De gemeenteraad heeft ingestemd met een volledige afbouw van de huurgewenningsbijdrage voor de binnensportverenigingen in De Breehoek per 1 juli 2015.

In de gemeentelijke pot resteert dan nog een bedrag van ongeveer € 20.000 wat men wil inzetten voor een eventueel ondersteuningsaanbod op maat voor de verenigingen.

In 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot een huurgewenningsbijdrage aan de binnensportverenigingen ter compensatie van de overgang van de huur in De Heijhorst naar de huur in De Breehoek. Twee jaar later heeft de raad zich gebogen over een 'evaluatie afbouw huurgewenning'. Daarbij is besloten om met de afbouw van de bijdrage te wachten op de komst van een Sportnota alsmede meer inzicht in de (financiële) situatie van de binnensportverenigingen. Na het vaststellen van de Sportnota in 2013 is er een verenigingsscan uitgevoerd bij Doto, Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel, BC Badge, Volleybalvereniging Set Up '69 en de Bridgeclub Scherpenzeel. Op basis van deze scans is nu vastgesteld dat het verder afbouwen c.q. beëindigen van de huurgewenningsbijdrage mogelijk is. 

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 2 december.

advertentie