Akkoord over Glashorstschool

Voorpagina

SCHERPENZEEL - CBS de Glashorst in Scherpenzeel kan aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe school op hun eigen locatie. De gemeenteraad heeft hiervoor het sein op groen gezet.

Een klein beetje spannend was het nog wel, want een groot deel van de politieke partijen had nog wel wat twijfel bij nieuwbouw op de huidige locatie.

Met name de suggestie die in het verleden was aangedragen door de fractie van de SGP, om bij nieuwbouw te opteren voor de locatie Eikenlaan/Willaerlaan, lag nogal goed in de gemeenteraad. Men vroeg zich af of deze alternatieve locatie eigenlijk wel serieus was onderzocht en overwogen. Deze achterdocht werd ook gevoed door het gevoel dat er in de onderliggende financiële vergelijking tussen de twee locaties wel heel erg was toegerekend naar een gunstige uitkomst voor nieuwbouw op de huidige locatie.

Hoewel wethouder Vreeswijk eigenlijk geen plausibele verklaring voor de rekenstaatjes geven, stemde de gemeenteraad uiteindelijk toch in met nieuwbouw aan de Glashorst.

De voorkeur van het schoolbestuur, de schoolleiding en ouders, alsmede de positieve reacties van omwonenden, was voor de politiek uiteindelijk doorslaggevend. Ook het feit dat de nieuwbouw pas gaat starten nadat de nieuwe school aan de Akkerwindelaan/Ringbaan is opgeleverd telde als positief punt mee.

Er hoeven dan namelijk geen extra kosten te worden gemaakt voor tijdelijke noodhuisvesting, omdat De Glashorst dan tijdens de sloop en bouw kan beschikken over de leegkomende gebouwen van De Bruinhorst en De Maatjes.

Wel werd er door de politiek op aangedrongen om vooral goed te kijken naar de verkeerssituatie rond de school.

Wethouder Vreeswijk beaamde dat deze op de Glashorst inderdaad niet optimaal is, maar wees erop dat er hierover geen klachten zijn vanuit de buurt. Hij beloofde echter wel samen met de school te zullen kijken naar uitbreiding van het huidig aantal parkeerplaatsen.

Of, zoals in de raad werd geopperd, daarbij ook een strook langs de tegenover liggende begraafplaats betrokken gaat worden, wilde Vreeswijk niet toezeggen. ,,In het huidige budget is hooguit een beperkte uitbreiding van parkeerplaatsen te realiseren. Als er daarnaast nog extra maatregelen nodig zijn, zal ik voor een aanvullend budget terug moeten komen naar de gemeenteraad.''  

advertentie