Afbeelding
Archief BDUmedia

Scherpenzeel presenteert sluitende meerjarenbegroting

Voorpagina

SCHERPENZEEL Het college heeft een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Behalve een verhoging van de hondenbelasting zijn er geen extra lastenstijgingen in opgenomen.

De hondenbelasting stijgt volgend jaar met een inflatiecorrectie van 0,9 procent. Daarnaast is in het kader van de bezuinigingen een voorstel neergelegd om 8000 euro aan meeropbrengst te realiseren door het tarief van de eerste hond te verhogen naar 65 euro. Dit tarief is afgeleid van het huidige tarief van de gemeente Woudenberg. De meerderheid van de gemeenteraad is inmiddels bij de bezuinigingsdiscussie al akkoord gegaan met deze verhoging. Het nieuwe tarief moet nog wel in de nieuwe verordening worden vastgesteld. 

Het percentage onroerend zaakbelasting (OZB) voor woningen wordt op basis van het inflatiecijfer verhoogd met 0,9 procent. Ook op de tarieven van de rioolheffing wordt deze inflatiecorrectie toegepast, naast de in 2013 door de raad afgesproken jaarlijkse verhoging van 9 euro. De tarieven voor de afvalstoffenheffing blijven, eveneens volgens eerdere afspraken in de gemeenteraad, ongewijzigd. 

* Lees meer in de Scherpenzeelse Krant van 6 oktober.

advertentie