Afbeelding
Archieffoto

'Geen groot probleem thuiszorg'

Voorpagina

SCHERPENZEEL Het college van B&W verwacht geen grote knelpunten in de thuiszorg na het faillissement van zorgaanbieder TSN. Cliënten van TSN zijn gevraagd zelf een keuze te maken uit de resterende zorgaanbieders.

Van de bijna 200 mensen in Scherpenzeel waar huishoudelijke hulp geleverd wordt, zijn er 32 cliënt bij TSN. Daarnaast heeft de gemeente voor deze dienstverlening ook nog contracten met drie andere aanbieders: Agathos, BiOns en Centraalzorg. De cliënten van TSN hebben na het faillissement van de zorgaanbieder in maart 2016 een brief gekregen waarin hen werd gevraagd een keuze te maken uit de resterende zorgaanbieders of aan te geven gebruik te willen gaan maken van een Pgb.

De meeste reacties zijn inmiddels binnen. Tot 25 april wordt de huishoudelijke hulp nog geleverd door TSN. Daarna wordt de dienstverlening overgenomen door de aanbieder die de cliënt heeft uitgekozen. De overstap wordt geregeld door de gemeente. Hoeveel medewerkers van TSN zijn overgestapt naar een andere lokale aanbieder van huishoudelijke hulp zal eind van deze week duidelijk worden.

[BUURTZORG] Een aanbod van Buurtzorg om via een nieuw op te richten stichting Familiehulp de activiteiten van TSN in Scherpenzeel voort te zetten is door de gemeente afgewezen. Buurtzorg vroeg voor de overname van activiteiten en personeel van TSN een transitievergoeding van bijna 9000 euro. Acceptatie van het aanbod zou de overige zorgaanbieders, op basis van gelijke behandeling, mogelijk ook recht op een dergelijke vergoeding hebben gegeven. Deze hadden trouwens al aangegeven cliënten van TSN over te willen nemen en bereid te zijn medewerkers van TSN een contract aan te bieden.

Het college blijft de situatie in de overgangsperiode scherp monitoren maar verwacht eigenlijk geen grote knelpunten in het proces.

advertentie