'Weekmarkt past niet op plein': College zoekt naar oplossingen

3 januari 2017 om 00:00 Voorpagina

SCHERPENZEEL De weekmarkt in zijn huidige omvang kan niet in zijn geheel op Plein 1940 worden gesitueerd. Die conclusie heeft het college getrokken na uitgebreide bestudering van niet alleen de ruimtelijke problematiek, maar vooral ook de veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan.

De huidige inrichting van de weekmarkt staat al geruime tijd ter discussie. Met name de bewoners van het appartementencomplex Scarpenzele en het tegenoverliggende appartementencomplex boven de Zeeman, hebben de gemeente al meermaals verzocht om concentratie van de kramen op het Plein 1940, omdat zij vanwege de kramen op de Marktstraat op en rond marktdagen geen gebruik kunnen maken van de bij hun appartementen behorende parkeerplaatsen. Ook de gemeenteraad heeft bij het college aangedrongen op een oplossing voor dit probleem.

,,Een gezellige markt vormt een trekpleister, maar is tegelijkertijd een voorziening die aan de nodige veiligheidseisen moet voldoen'', licht het college haar eerste bevindingen toe in een memo aan de gemeenteraad. ,,Er komen immers veel mensen bij elkaar en er wordt gewerkt met installaties en apparaten die elektriciteit en gas verbruiken. De veiligheid op de markt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. De gemeente moet zorg dragen voor een goed inrichtingsplan, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met afstanden tussen de kramen onderling en omliggende bebouwing. Het marktterrein moet te allen tijde goed bereikbaar en berijdbaar zijn voor hulpverleningsinstanties. Ook de verkeersveiligheid is een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden'', legt het college in het memo uit.

Bij het onderzoek naar een mogelijke herschikking van de markt zegt het college een aantal scenario's te hebben doorlopen, waarbij de voor- en nadelen goed tegen elkaar zijn afgezet. Geconcludeerd is dat het niet mogelijk is om de markt in zijn huidige omvang geheel op Plein 1940 te situeren. Het college geeft in het memo wel aan verder te willen zoeken naar een oplossing die voor alle belanghebbende partijen (bewoners, consumenten, ondernemers, marktkooplieden, hulpverleningsdiensten) acceptabel is. Daarvoor wil men in januari 2017 een informatieavond beleggen en de resultaten hiervan vervolgens verder uitwerken. Tijdens dit traject wil men onderzoeken of aan de wens om de standplaatsen op het Plein 1940 en de Beukenlaan te verplaatsen, waarbij aan de concentratie op één locatie kan worden voldaan. Op basis hiervan wil men in het tweede kwartaal van 2017 een definitieve slotconclusie bekendmaken.

advertentie
advertentie