Brandweer Scherpenzeel gepasseerd voor grote brand in Woudenberg

Voorpagina

SCHERPENZEEL Voor de enorme brand die vrijdag woedde in een grote kippenschuur aan de Laagerfseweg in Woudenberg werden tal van brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. De korpsen van Veenendaal, Renswoude, Zeist en Soest rukten uit om met het bluswerk te helpen. Een alarmering naar de brandweer van het meest nabij gelegen Scherpenzeel bleef echter uit.

Bij de brand kwamen ongeveer 80.000 kippen om. De brandweer is in totaal met een kleine 70 man aan het blussen geweest en kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. De rookontwikkeling was zo enorm dat deze tot in Nijkerk en Terschuur waarneembaar was.

Dat men bij de grootscheepse alarmering de tankautospuit van  buurgemeente Scherpenzeel in de brandweergarage liet staan is opmerkelijk, want de brand vond plaats op een boerderij in de buurt van de Brinkkanterweg. ,,Het lijkt inderdaad niet erg logisch'' erkent René Mulder, postcommandant van de Brandweer Woudenberg. ,,Toch is er wel een reden aan te geven waarom de meldkamer van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waar Woudenberg onder ressorteert, de Scherpenzeelse brandweer niet heeft opgeroepen. Dat is namelijk de zorg voor de zogenoemde restdekking in het gebied. Kennelijk is ervoor gekozen om de tankautospuit van Scherpenzeel niet in te zetten zodat die beschikbaar zou kunnen zijn in het geval van een eventuele tweede calamiteit in het gebied.''

[SAMENWERKING] Volgens Mulder heeft het overslaan van Scherpenzeel bij de grootscheepse regionale alarmering niets te maken met het feit dat de brandweer van de Gelderse plaats onder een andere veiligheidsregio, namelijk Gelderland-Midden, valt. ,,Ondanks de provinciegrens is er wel degelijk sprake van samenwerking'', aldus Mulder. ,,Woudenberg was er in het verleden in Scherpenzeel ook bij toen sporthal De Heijhorst afbrandde. Die inzet was ook geen probleem omdat Woudenberg als één van de weinige kleine plaatsen in de regio over twee tankautospuiten beschikt; daarvan werd er destijds ook één met het oog op de restdekking in het gebied in de Woudenbergse kazerne achter de hand gehouden.'' Op de vraag of het, gezien de locatie van de brand, voor de snelheid van het ter plaatse te zijn niet beter was geweest om de verantwoordelijkheid voor de restdekking in dit geval bijvoorbeeld bij Renswoude neer te leggen, kan Mulder geen antwoord geven. ,,Dit soort keuzes worden gemaakt door de meldkamer van de VRU; die hebben het overzicht en maken op basis van de kaart een keuze.''

[VRAGEN] De clustercommandant van de brandweer Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel kon door deze krant niet worden bereikt voor commentaar. Burgemeester Visser laat desgevraagd weten zich wel voor te kunnen stellen dat de kwestie vragen oproept. ,,Op sommige punten is het best wel vervelend dat we in een grensgebied zitten tussen twee veiligheidsregio's. Hoewel er in het algemeen sprake is van een goede samenwerking tussen de VRU en de VGGM is het natuurlijk wel belangrijk dat er, zeker als het gaat om uitrukgebieden, duidelijkheid is. Misschien is er wat dit betreft nog wel een slag te maken'' denkt Visser. Volgens de burgemeester is die duidelijkheid er trouwen wel als het gaat over de alarmering in geval van calamiteiten bij bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen zoals op het bedrijventerrein in Woudenberg voorkomt. ,,Daarover zijn tussen beide veiligheidsregio's aparte en stringente afspraken gemaakt.''

advertentie