Eiercrisis treft ook Scherpenzeel

Voorpagina

SCHERPENZEEL De eiercrisis die nu al meer dan twee weken de gemoederen in Nederland bezighoudt blijkt ook in Scherpenzeel zijn tol te eisen. Twee bedrijven zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd vanwege de aanwezigheid van fipronil. De verboden stof zou in de eieren zijn gekomen door werkzaamheden van de Barneveldse bloedluisbestrijder Chickfriend.

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. Nadat rond 22 juli bekend werd dat de verboden stof was aangetroffen in eieren volgden de gebeurtenissen zich snel op. De NVWA startte een grootscheeps onderzoek, waarbij meer dan 180 leghenbedrijven, opfokbedrijven en vroedbedrijven wegens de verdenking van fiprobil werden geblokkeerd.

[EIERMONSTERS] Op die bedrijven zijn in alle stallen monsters van eieren genomen, en in een aantal gevallen ook van mest en van kippenvlees. Daaronder zijn ook bedrijven in Scherpenzeel, Woudenberg, Renswoude en Barneveld. Vorige week werd bekend dat de NVWA nog 138 bedrijven dicht houdt, omdat in de eieren van deze pluimveehouderijen fipronil is gevonden. De inspectie publiceerde de testresultaten van de eiermonsters op haar website. Wat de NVWA betreft, zijn de eieren van 58 bedrijven nog niet geschikt voor consumptie door kinderen. Deze besmette eieren liggen inmiddels niet meer in de supermarkt. Ondertussen mogen geblokkeerde pluimveehouders nog altijd geen eieren en mest afvoeren. Pas wanneer ei-monsters van de geblokkeerde bedrijven negatief zijn, wordt de blokkade opgeheven. Rond de aanpak van de NVWA en de enorme schadelijke effecten daarvan voor de sector zijn inmiddels vragen gerezen. 

Volgens burgemeester Visser hebben de testresultaten bij de twee Scherpenzeelse bedrijven inmiddels uitgewezen dat er weliswaar fipronil is aangetroffen, maar in een dusdanig beperkte hoeveelheid dat deze onder de norm zit. Of dit betekent dat deze bedrijven binnenkort vrijgegeven kunnen worden, kan Visser op dit moment niet zeggen. Dat hangt af van de NVWA. De burgemeester is maandagmiddag, direct na zijn vakantie, bij beide bedrijven op bezoek geweest. ,,We kunnen ons voorstellen dat deze kwestie veel onzekerheid heeft gegeven en nog steeds geeft; bij hen, maar ook bij zoveel andere pluimveehouders.

Pluimveehouders die zich met hart en ziel voor hun bedrijf, hun dieren en hun producten inzetten en op deze manier hun bedrijf zien wankelen. Wat een zorg. We voelen ons bij hen betrokken en steunen waar dat mogelijk en nodig is. Daarvoor hebben we ook contact met omliggende gemeenten en brancheorganisaties. We hopen van harte dat deze bedrijven weer kunnen opstarten, om zich in te blijven zetten voor het bedrijf. Voedselveiligheid heeft, vind ik, het allerzwaarste belang in de foodsector, maar er zijn in deze casus wel degelijk vraagtekens te zetten bij de manier waarop de NVWA haar rol heeft ingevuld. Dat zou goed geëvalueerd moeten worden. De staatssecretaris overweegt steun aan de getroffen pluimveehouders. Dat juich ik van harte toe."

advertentie