Scherpenzeel: Gemeentehuis
Scherpenzeel: Gemeentehuis Foto Rinus van Denderen

Veel wisselingen bij gemeente

Voorpagina

SCHERPENZEEL Er lijkt momenteel vrij veel verloop van personeel in de gemeentelijke organisatie. Vooral het aantal lege plekken op managementniveau lijkt daarbij op te vallen. Toch is er volgens verantwoordelijk wethouder Henk Vreeswijk geen reden tot zorg. ,,Iedere organisatie kent wel eens perioden van relatief meer vertrek van personeel. De dienstverlening aan de inwoners kunnen we echter prima op peil houden.''

Vreeswijk noemt een aantal van circa 8 vacatures, soms parttime, op een personeelsbestand van ongeveer 60 mensen procentueel gezien wellicht aan de hoge kant maar niet verontrustend. ,,Deze gemeente heeft lange tijd weinig personeelsverloop gekend. Vooral in de afgelopen crisisjaren zag je een landelijke trend dat mensen niet snel van baan wilden wisselen. Die tijd is voorbij. Nu de economie weer opbloeit gaat men ook kijken naar nieuwe kansen en uitdagingen. Kijk, het is voor ons natuurlijk heel vervelend als een senior beleidsmedewerker/projectleider ruimtelijke ordening vertrekt naar het bedrijfsleven, maar vanuit zijn standpunt natuurlijk volledig te billijken. In andere gevallen speelt soms de behoefte aan een nieuwe uitdaging of simpelweg het dichterbij huis kunnen werken. Zo gaat dat nu eenmaal. Dat zal in andere gemeentelijke organisaties niet anders zijn.''

[SLEUTELPOSITIES] Vreeswijk bestrijdt dat het vertrek van met name mensen op sleutelposities een direct verband heeft met de discussie die het college al enige tijd voert met de politiek ten aanzien van de (her)inrichting van de gemeentelijke organisatie. Toen de vorige gemeentesecretaris vertrok naar een nieuwe baan in Apeldoorn werd zijn functie ingevuld met een interimmer. Inmiddels blijkt echter ook deze interim secretaris per 1 september vertrokken te zijn. Vorige week is een officiële vacature voor deze post opengesteld. ,,Het lag in de lijn der verwachtingen dat onze interim secretaris dit jaar afscheid zou nemen'' licht Vreeswijk toe. ,,Haar contract, dat per maand opzegbaar was, liep tot 1 november. Ze is alleen wat eerder vertrokken dan gepland.''

Van de vier oude afdelingshoofden zijn er op dit moment nog maar twee over. Eén van die functies is na het vertrek van de betrokken ambtenaar komen te vervallen door het samenvoegen van twee van de vier afdelingen (Sociaal Domein en Gemeentewinkel). Bij de twee overige afdelingen is er één functie van afdelingshoofd vacant, te weten hoofd Ruimte & Groen. Deze post wordt momenteel waargenomen door een interim manager. ,,In feite hebben we momenteel dus twee vacatures op managementniveau'' concludeert Vreeswijk. ,,Dat is op een kleine ambtelijke organisatie als in Scherpenzeel natuurlijk best vervelend. Het gesprek met de raad over de toekomst van de ambtelijke organisatie in een zelfstandige gemeente Scherpenzeel staat hier echter los van. Juist om die zelfstandige status te kunnen blijven waarborgen vullen we alle vacatures die direct betrekking hebben op de dienstverlening aan de burgers, in afwachting van de komst van een nieuwe collega, direct op met tijdelijk personeel. De inwoners mogen en zullen hier in elk geval geen hinder van ondervinden.''

advertentie