Allerlei gegevens en berichten worden bewaard bij anderen. Bijvoorbeeld mail en foto’s bij Google, berichten bij WhatsApp en Facebook. Maar wat gebeurt er met de gegevens als iemand komt te overlijden? Blijven die staan? Moet die weggehaald worden? Wat moeten de nabestaanden doen om de abonnementen, inschrijvingen en gegevens weg te halen? En hoe regel je dat wanneer je de wachtwoorden van de d...