Dat betekent dat Klein uit zijn functie ontheven blijft tijdens de bezwaarprocedure, die hij tegen zijn ontslag heeft aangespannen bij de provincie, én dat Commissaris van de Koning (CdK) John Berends tussentijds een nieuwe waarnemer kan benoemen.