Aan de informatie in het donderdag aan de gemeenteraad gestuurde memo heeft Van Ekeren niets meer toe te voegen. Wel wil hij nog even ingaan op de overwegingen van de wethouders om geen gehoor te geven aan het verzoek van Commissaris van de Koning John Berends om de kwestie voorlopig binnenskamers te houden. ,,Zoals wij ook in het memo aan de gemeenteraad hebben meegedeeld was dit voo...