De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld.
De toekomst van Scherpenzeel ligt volgens een rapport bij Barneveld. Margreet Hendriks

Provincie zet Arhi-procedure door, college teleurgesteld

15 juli 2020 om 15:18 Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten een Arhi-procedure starten vanuit de wens voor een samenvoeging van Scherpenzeel met de gemeente Barneveld. De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten zijn hierover op dinsdag 14 juli in Arnhem door GS persoonlijk ingelicht. Het college van Scherpenzeel reageerde na afloop van het gesprek teleurgesteld op het besluit van de provincie. 

,,De noodzaak voor herindeling van Scherpenzeel is ons nog steeds niet duidelijk en we hebben daarvoor, ook vandaag, van de provincie geen goede argumenten gehoord’’ liet wethouder Izaäk van Ekeren in een eerste reactie weten. ,,Waarom zouden onze inwoners beter af zijn onder het bestuur van Barneveld? De frisse blik waarom wij bij onze kadernota gevraagd hebben is er niet. Ook is het heel jammer dat GS de uitslag van de peiling onder de inwoners naast zich neer hebben gelegd. De provincie gaat gewoon door op dezelfde vooringenomen weg.’’  

Commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink zien echter wel degelijk reden om middels een Arhi-procedure de regie te nemen over de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel. ,,Er is sprake van grote bestuurskrachtproblemen. Dat erkent Scherpenzeel zelf ook. Waar we het niet over eens zijn, is de oplossing. Bij elke gemeente die moet werken aan de bestuurskracht, verlangt de provincie dat meerdere routes worden verkend: die van zelfstandigheid en die van een strategische samenwerking met een of meer andere gemeenten, eventueel een herindeling. Scherpenzeel heeft echter geweigerd die tweede route open te verkennen en heeft ervoor gekozen alleen voor zelfstandigheid te gaan. De gemeente is bereid daarvoor fors te investeren blijkens de plannen die zijn uitgewerkt in de vorige week door de gemeenteraad vastgestelde kadernota. Wij vinden de effecten en de onderbouwing van deze plannen echter niet duurzaam. Het bestuur wordt niet versterkt, de regionale positie niet verbeterd en de ambtelijke organisatie wordt wel groter, maar niet wezenlijk beter. En de gekozen oplossing van de gemeenteraad kost erg veel geld. Met een forse OZB-verhoging voor de inwoners is dat geld er wel voor de komende jaren, maar voor de lange termijn zijn de gemeentelijke inkomsten onzeker en de risico’s niet gekwantificeerd.’’

Voor GS is een herindeling met Barneveld een logische optie maar, zo wordt benadrukt, in het nu te starten ‘open overleg’ over de versterking van de bestuurskracht kunnen ook nog andere mogelijkheden aan bod komen. Hoe men die andere mogelijkheden wil positioneren in het proces blijft echter wat onduidelijk. Want enerzijds schetst de provincie in het komend najaar een intensief overleg met de beide gemeentebesturen en de samenleving om te komen tot een schets voor een nieuwe gemeente. Anderzijds geeft men aan dat herindeling één van de opties is die in de fase van het ‘open overleg’ in beeld zullen worden gebracht. Gedeputeerde Markink bevestigt dat het kijken naar andere opties dan herindeling ook een voorwaarde is vanuit het beleidskader van de Wet arhi c.q. de minister. ,,Het gesprek zal echt open zijn, maar we hebben natuurlijk wel onze voorkeur.’’ 

Ten aanzien van een andere voorwaarde van de minister, namelijk draagvlak, geeft CvK Berends aan dat de provincie dit breder interpreteert dan alleen peiling onder de inwoners van Scherpenzeel. ,,Het gaat hierbij niet alleen om de inwoners, maar ook hoe het bedrijfsleven en de regio aankijken tegen zo’n herindeling. Dat bredere draagvlak komt zeker aan bod bij het open gesprek met de samenleving over hun gemeente van de toekomst’’ aldus Berends. ,,Het moet allemaal een slagje dieper dan de raadpleging tot nu toe’’, vult Markink aan die aankondigt dat de provincie het open gesprek met de inwoners van Scherpenzeel en Barneveld, de ondernemers en de regio op een moderne manier wil gaan voeren. Hoe dat er precies uit gaat zien kon hij echter nog niet zeggen. 

advertentie
advertentie