Die ene zin zegt alles over de stoffige en achterhaalde bestuurscultuur waaraan een categorie bestuurders krampachtig vasthoudt. 1. Alle informatie overziend, 2. versterking bestuurskracht Scherpenzeel en 3. zelfbeschikking via innovatief dorpenbeleid! Eufemistischer kan de kloof en het ontbreken van vertrouwen tussen overheid en burger en ook tussen hogere en lagere overheden niet worden verwo...