Bij zowel de Nationale Ombudsman als de minister van Binnenlandse Zaken heeft Burgerinitiatief de kwestie aangekaart, met de vraag alsnog over te gaan tot een gedegen onderzoek naar de gang van zaken rond het fusieproces.