Deze kosten, zo concludeert het college, waren immers zonder meer nodig om de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven voor Scherpenzeel scherp te krijgen en waar te maken. Ook na het raadsbesluit van december 2019 zijn volgens het college investeringen gedaan waarvan Scherpenzeel beter is geworden. Daarbij denkt men onder andere aan de BMC bestuurskrachtreview en de grondige wijze waarop de ka...